Prematrícula Formació 100% Subvencionada

Les dades amb * son obligatòries per a poder formalitzar la prematrícula

Dades del participant

Formació acadèmica

Documentació a adjuntar

A Ilerna tractem les dades de caràcter personal amb estricta confidencialitat I segons l’establert pels reglaments I lleis corresponents. Podeu ampliar la informació a l’enllaç de la política de privacitat.

És obligatori acceptar la política de privacitat.

Demanem el vostre consentiment per a poder publicar imatges de les activitats en les que participeu al centre. Podeu ampliar la informació a l’enllaç de la dret a la pròpia imatge.

És obligatori acceptar.